31. mrt, 2019

Mijn vertrek als vrijwilliger bij Zorgstroom.

Ik heb vele jaren met plezier gewerkt als vrijwilliger bij Zorgstroom in de vestigingen Buitenrust en Hof Mondriaan. Daarom heb ik veel moeite om nu geen contact meer te hebben met de bewoners, waarvoor ik mij inzette.

Dit vertrek uit Zorgstroom heb ik om moverende- en plausibele redenen gedaan, te weten:
Gedurende vele jaren heb ik ervaring opgedaan met feiten van geen antwoorden krijgen op relevante vragen aan Zorgstroom en/of verdraaiing van feiten, alsmede het niet nakomen van beloften.

In het door Zorgstroom in feite veroorzaakte vertrek herkende ik als oorzaak slecht leiderschap in de gebieden waar de vrijwilligers werkzaam zijn.
In de inleiding op mijn vertrek zond ik de volgende email naar het hoofdkantoor:

Al In de vorige vergaderingen heb ik vragen gesteld die niet zijn genotuleerd en daarom bewust niet zijn beantwoord.
Ik stel de vragen nu weer en verwacht nu wel de notulering ervan. Zo niet dan zal ik gebruik maken van de rechtsregels die daarvoor bestaan.

1. Het wordt steeds moeilijker aan vrijwilligers te komen en te behouden. Denkt Zorgstroom over de mogelijkheid tot invoering van een vrijwilligersbijdrage?
2. Als er hier brand ontstaat zullen er ongetwijfeld ook vrijwilligers aanwezig zijn. Denkt Zorgstroom er over om bij brandalarm-oefeningen ook de vrijwilligers daarin te betrekken?
3. Vrijwilligers gaan vaak zonder verdere begeleiding met bewoners op stap. Denkt Zorgstroom erover om de betreffende vrijwilligers een EHBO en/of Reanimatiecursus te laten doen, uiteraard op kosten van Zorgstroom?
4. Zoals nu ook weer blijkt neemt de belangstelling voor dit soort bijeenkomsten af. Zou het niet verstandiger zijn om een vrijwilligers-coördinatrice of coördinator te benoemen die dichter bij de bewoners staat?
5. De interne mobiliteit blijft een groot zorgenkind. Wanneer gaat Zorgstroom nu eindelijk eens nadenken over een tweede lift?

Ik kreeg weliswaar een keurige brief met de bevestiging van mijn vertrek en dank voor bewezen diensten, maar de brief kenmerkte zich toch vooral door het feit dat ze blij zijn van mij af te zijn. k was de luis in de pels.

De brief was vergezeld van een vragenlijst, te doen gebruikelijk door instituten die niet zo zeker zijn van hun eigen service. Ik heb deze lijst niet teruggezonden maar maak u leesgenoot hieronder.
Vraag Zorgstroom:
Wat zijn de redenen om te stoppen met het vrijwilligerswerk?
Mijn antwoord:
Dit is vragen naar de bekende weg. Overigens stop ik niet met vrijwilligerswerk bij de Stichting Welzijn Middelburg en het Alzheimercafé.


Vraag Zorgstroom:
Welke motieven hebben de doorslag gegeven?
Mijn antwoord:
Zorgstroom toonde nimmer enig interesse in het wel en wee van de vrijwilligers.

Vraag Zorgstroom:
Hoe heeft u de samenwerking ervaren?
Als u het een cijfer mocht geven tussen 10 en 0 en 10 in het hoogst haalbare, wat voor cijfer zou u dan geven?
Mijn antwoord:
Samenwerking? Wat is dat bij Zorgstroom? Een 3.


Vraag Zorgstroom.
Als u het een cijfer mocht geven tussen 10 en 0 en 10 in het hoogst haalbare, wat voor cijfer zou u dan geven?
Mijn antwoord:
Nee Een 3.

Vraag Zorgstroom.
Zijn er zaken die wat u betreft verbeterd kunnen worden?
Mijn antwoord:
Een management die rekening houdt met de opgebouwde deskundigheid, wijsheid en ervaring van de vrijwilligers en daarvan gebruik maakt.

Vraag Zorgstroom.
Heeft u nog ideeën of suggesties/
Mijn antwoord:
Het management zou zich meer moeten richten op wat leiderschap eist: Stimuleren, Activeren en Enthousiasmeren, in plaats van verdeel en heers.


Vraag Zorgstroom.
Zijn alle collega's op de hoogte van uw vertrek?
Mijn antwoord:
Dat hangt van uw interne communicatie af.

Vraag Zorgstroom.
Heeft u nog eigendommen van de organisatie in uw bezit?
Mijn antwoord:
Nee.

Vraag Zorgstroom.
Zou u anderen aanraden om als vrijwilliger bij onze organisatie te gaan werken?
Als u een cijfer mocht geven tussen 10 en 0 en 10 in het hoogste haalbare wat voor cijfer zou u dan geven?
Mijn antwoord:
Nee. Een 2.

Vraag Zorgstroom.
Heeft u zelf nog iets dat u kwijt zou willen?
Mijn antwoord:
Ja, het management zou niet het eigen vlees willen moeten keuren door een organisatie te hebben waarin een lid van de raad van bestuur tevens divisiemanager is.

Vraag Zorgstroom.
Waaraan denkt u met plezier naar terug?
Mijn antwoord:
De contacten met de bewoners en alle welzijnsmedewerkers.

Ik heb deze antwoorden op vragen niet naar Zorgstroom verzonden en gaf de voorkeur op deze wijze te communiceren, wetende dat mijn antwoorden niet zouden worden gelezen en slachtoffer zouden worden van de doofpot-culture.


wordt vervolgd