Actueel nieuws

 Lacht

Ik verwijs hierbij tevens gemakshalve naar mijn bucketlist onder 1.

 Reeds vele jaren heeft mijn zoon, Alexander de Smit,  een droom waarin het belangrijkste uitgangspunt is dat hij Zeeland op de kaart wil zetten voor een activiteit die nu nog grotendeels buiten Zeeland plaatsvindt.

 Het gaat om een paintball- airsoft– lasergame– horecacentrum. Groeiende takken van sport waarvoor vele mensen uit Zeeland ver moeten rijden om er aan mee te kunnen doen

 Toen wij het plan voorlegden aan de gemeente Middelburg werd daarop zeer enthousiast gereageerd, realiserend dat dit een grote toeristentrekker kan worden. Zij vroegen echter te veel voor de grond en het ging over.

Het was de gemeente Borsele die het plan direct op grote waarde wist in te schatten en verleende tot nu toe alle medewerking die nodig is.

 Zij, de gemeente Borsele, legde het voor aan de Provincie, die ook gelijk enthousiast was. Zij financierden voor mijn zoon zelfs voor dat doel een marketing opleiding.

 Beiden zagen in dat het een zegen zou worden voor het grensgebied Walcheren – Zuid Beveland, waar uiteindelijk het project zal worden gesitueerd. Immers door de ingebruikneming van de A58 is deze streek zwaar getroffen.  Dit project zal door de zuigkracht en uitstraling veel goeds aan de streek  toevoegen.

 Ook de voltallige dorpsraad van het dorp waar het project wordt  gevestigd was lovend.

 Het project zal met een bijzonder mooie uitstraling worden gevestigd op een  nu nog sterk verontreinigde,  verwaarloosde en door ratten overspoeld perceel.

 De totale investering zal € 1.800.000 bedragen, die als volgt zal worden gefinancierd:

  

  1. Een hypotheek op het onroerend goed van € 400.000.

  2. Crowdfunding voor een bedrag van € 300.000

  3. Een waarschijnlijke lening van de verkoper ten bedrage van € 300.000 voor de gevraagde overwaarde boven de taxatiewaarde.

  4. Hypotheek op de nieuwbouw voor € 550.000.

Eigen investering uit exploitatie tijdens de bouw: € 250.000.

 De makelaar heeft de eis voor het eigen vermogen van € 70.000 teruggebracht naar € 25.000.

 “So far, so good”, zal je denken, maar er ligt een addertje onder het gras. Mijn zoon is een hardwerkende, talentvolle jonge ondernemer, die niet in staat is zo maar € 25.000 opzij te leggen. Jongelui ( in mijn ogen en ik ben tachtig jaar), die zelf geen enkel risico durven te nemen, dus nooit een ondernemer zouden kunnen worden en voor zekerheid daarom maar bij een bank zijn gaan werken, hebben elke  vraag om een krediet getorpedeerd.  Zij zijn niet eens in staat geweest de inhoud van het uitvoerige ondernemings- en marketingplan op waarden in te schatten.

 Omdat mijn zoon en ik weten waar we mee bezig zijn hebben wij tijdens een brainstormcessie het volgende wellicht hypothetisch bedacht. Als mijn lezers(tot vandaag 10.400 ) van mijn autobiografie op deze site, nu eens elk € 2,00 zou doneren, dan hadden wij een groot deel van die vereiste € 25.000 al binnen en hebben jullie straks een prachtige uitgaansmogelijkheid in Zeeland er bij. Het is toch schitterend dat als u straks langs het project rijdt of fietst en u kunt zeggen: "Kijk daar heb ik aan bijgedragen."  Hierdoor kan – op voorstel van de Gemeente Borsele – een mooi arrangement worden gemaakt met de Vlindertuin en het Oorlogsmuseum, voor veel toeristen en inwoners van Zeeland.

Door donatie  op bankrekening NL12INGB0006965762 op naam van The Lions Pit te Middelburg,  verwezenlijkt u een droom naar werkelijkheid. Zelfs de kleinst mogelijk donatie is welkom.

Wilt u zich opwerpen als  “intermediair” op basis van “no cure no pay” in deze zaak,  solliciteert u dan hieronder. 

 

MOCHT HET PROJECT ONVERHOOPT TOCH NIET DOORGAAN DAN WORDT HET GESTORTE GELD ABSOLUUT TERUGGESTORT. ZO EN ZO OOK ALS HET PROJECT WORDT GEREALISEERD, MET 5% RENTE/JR.