13. jan, 2019

Beste heer de Smit,

 Via ons facilitair bedrijf heb ik een factuur ontvangen van enkele biljartaccessoires.

 Navraag bij de firma en bij medewerkers van Hof Mondriaan levert ons de informatie dat u die bestelling op persoonlijke titel heeft geplaatst.

Indien deze informatie correct is, wil ik u vragen deze factuur dan ook spoedig te voldoen.

 Indien deze informatie niet juist is, zie ik uw antwoord graag per mail tegemoet.

In afwachting van uw bericht zullen wij de geleverde artikelen nog niet in gebruik nemen.

 Fijne avond

en met vriendelijke groet,

 

John Lucieer

locatiemanager Buitenrust, Hof Mondriaan en Paauwenburg

 

 

Middelburg, 22 december 2018

John,

 

De laatste zin in je email: (“Tot die tijd zie ik mij genoodzaakt de mogelijkheden tot biljarten te staken”),  getuigt van mismanagement en besef je kennelijk niet dat je daarmede bewoners en relaties (de verenigingen) benadeelt,  voor eigen gelijk.  Afgezien nog van het feit dat je mij ernstig hebt beledigd. Verzachtendeomstandighedenzouden kunnen zijn dat je niet op de hoogte bent van de voorgeschiedenis en  daardoor onbewust een foute beslissing hebt genomen. Daarom nu iets over de geschiedenis van het biljart.

Geschiedenis

Wetende dat het winkelcentrum eens zou worden gesloopt moest de Gemeente op zoek naar een andere locatie voor de toen aanwezige verenigingen. Zij vond dit in Hof Mondriaan, reden waarom zij ook daar in hebben geïnvesteerd. Dus ook in de biljartfaciliteit. Toen het biljart was geïnstalleerd ontbrak het weken daarna nog aan keus, ballen, afdekzeil, alsmede schoonmaakspullen, zoals je waarschijnlijk weet nodig om het spel biljarten te kunnen spelen en onderhouden. Ik heb er toen reeds op aangedrongen dat deze attributen er toch echt moesten komen om de verenigingen en bewoners tevreden te stellen. Toen dit zelfs op herhaaldelijk aandringen van Annette Crienen niet voor elkaar kwam, ben ik boos geworden en heb zelf het benodigde aangeschaft en in bruikleen verstrekt aan Hof Mondriaan,  op de ballen na, die ik zelf had ingebracht en ook in bruikleen heb gegeven. De ballen zijn dus nog steeds van mij. Dat zijn nog steeds de ballen  waarmede wij tot nu hebben gebiljart. De vorige manager Onno heeft mij overigens alles netjes terugbetaald. De diverse verzoeken van verschillende zijden om nieuwe ballen aan te schaffen  zijn nooit gehonoreerd, Het is nu bijna twee jaar verder nadat het biljart bij is geplaatst (zonder ballen).

Organisatie

Als ik over mismanagement spreek doel ik op de volgende constateringen.

1.    Er is kennelijk geen post aanschaf en onderhoud biljart in de begroting opgenomen. Ik bereid je er al vast op voor dat over een halfjaar de stootranden moeten worden vervangen tegen een bedrag van ongeveer € 400,00.

2.    Er heeft kennelijk niemand in de organisatie bij de zijn functieomschrijving  als bijbehorende taak staan,   algemeen beheer en toezicht biljart.  Hiermede zou kunnen worden voorkomen dat zoals nu regelmatig geschied,  kinderen en zelfs kleinkinderen proberen te biljarten. Ook zou dan kunnen voorkomen dat het afdekzeil, met de verkeerde kant boven,  wordt opgevouwen en op de grond wordt gegooid. Waardoor de vervuiling met olie is ontstaan kan niet meer worden achterhaald.  Niemand van de “professionals” is of voelt zich betrokken bij het biljart, op Annette na, met alle gevolgen van dien. Overigens zet ik grote vraagtekens bij het algehele beheer van De Zaal.

 

Waardoor het mis ging

Nadat ik namens alle spelers wederom bij Annette had geklaagd over de staat van het laken,  is er vanuit de organisatie gebeld voor een afspraak met de leverancier. Van Angelina ontving  ik schriftelijk op 14 december het verzoek om op 18 december om 08.00 aanwezig te zijn,  bij eerdergenoemd bezoek. Ik werd hierdoor gedelegeerd om de zaak naar behoren af te ronden. De leverancier kwam tot de conclusie dat het laken onherstelbaar was beschadigd en aan vervanging toe was, hetgeen logischer wijze werd gedaan. Niemand van de organisatie, ook jij niet, was aanwezig. Ik werd aldus verleid in het gat te springen die jij had veroorzaakt. Nimmer heb ik mij als vaste medewerker gepositioneerd. Dat nu ook de gelegenheid er was om nu maar eens voor de eerste keer ballen te bestellen is een logisch gevolg van het falen in voorgaande twee jaren. Ik heb op verzoek gedaan wat moest worden gedaan.

Totdat jij je excuses hebt gedaan jegens mij zet ik als vrijwilliger geen stap meer in Hof Mondriaan,  na 24 december 2018.

Ik weiger te betalen door jouw falen.

Met vriendelijke groet,

 

Eduard C. de Smit

Vrijwilliger.

c.c. spelers/blog

4. jan, 2019

 

Een of andere idioot heeft tussen 2 januari 10.00 uur en 4 januari 2019 13.30 mijn auto, die geparkeerd stond op  een invalidenparkeerplaats van Hof Mondriaan, aan beide zijden, van voren tot achteren bekrast.
Ik wil laten weten dat een auto gerepareerd kan worden echter de hersenen van de dader nooit meer, die zijn en blijven levenslang beschadigd. Ik heb aangifte gedaan. De politie zal mijn SD uit mijn camcorder uitlezen zodat de dader in beeld komt. Ik wens hem of haar vele slapeloze nachten.

 

Schade aan auto(De Politiepet past ook mij)

Recentelijk werd mijn auto moedwillig beschadigd.

Hieronder beschrijf ik de waarschijnlijke datum van de schade en de omvang.

Hoewel de auto aan de motorkap reeds eerder door een sleutelbos is beschadigd,  door er met grote letters BAH op te willen schrijven, is dit enige maanden geleden gebeurd.

Aankondiging

Een of andere idioot heeft tussen 2 januari 10.00 uur en 4 januari 2019 13.30 mijn auto, die geparkeerd stond op  een invalidenparkeerplaats van Hof Mondriaan, aan beide zijden, van voren tot achteren bekrast.

Ik wil laten weten dat een auto gerepareerd kan worden echter de hersenen van de dader nooit meer, die zijn en blijven levenslang beschadigd.

Op een billboard in de hal  van mijn woning heb ik bovengenoemde aankondiging opgehangen met de vraag:

Heeft u iets gezien of gehoord bel alstublieft mijn telefoonnummer 0653421283.

Nog dezelfde dag heeft “iemand” op de bovengenoemde mededeling gekrast: “Hier wonen alleen oude mensen en ik ken geen idioten. Afzender 96(woningnummer).

 Merkwaardig was dat de dader wist om welke auto het ging want dat had ik er niet bij vermeld.

 Toch al vermoedens hebbende in de richting van de “dader”, vind ik dat hiermede een handtekening is gezet door de dader.

 De volgende dag was de aankondiging, denk ik, door de “dader” verwijderd.

 Inmiddels ontwijkt de mogelijke “dader” elke blik en zegt niets meer tegen mij sinds ik heb laten weten door onderstaand antwoord,  op het eerdergenoemde gekrabbel.

 Middelburg, 10 januari 2018.

Beste Afzender 96.

Zo’n opmerking als geuit op de “billboard’’ zou ik van de dader verwachten.

Ik wil geen onderscheid maken tussen jong of oud. Natuurlijk verwacht niemand dat iemand van de oudere garde zoiets doet. Degene die zo iets wel doet is en blijft voor mij idioot.

Je eerdere acties en opmerkingen zal ik toch voor alle zekerheid aan de politie doorgeven. Omdat ik niet zal ontkennen een lijstje van 5 mogelijke daders te hebben, waarop ook jij staat.

Inmiddels is de mogelijke dader op nummer één van mijn lijstje komen te staan. Het is een vrouw.

1.      Zij is het die regelmatig tegen mij zei dat ik in een ASO-bak(Mercedes) rijd en dat sterk veroordeelde.

2.      Zij is het die regelmatig door middel van briefjes tussen mijn ruitenwisser te stoppen -wanneer  ik weer eens op een andere dan mijn eigen invalidenplaats ging staan – dat zij vond dat ik door het lopen niet de indruk gaf invalide te zijn.

3.      Zij is het die regelmatig mij van ASO-gedrag betichtte,  omdat ik af en toe gebruik maak van de Combitaxi als ik geen  ander gebruik tot mijn beschikking heb.

4.      Zij is het die ook regelmatig in gezelschap mij een zekere rijkdom verwijt.

5.      Zij is het die sedert het laatste voorval sterk ontwijkend gedrag vertoont en zich daarom alleen al in de schijnwerpers plaatst als mogelijke dader.

 Voorstel aan degene die zich vrijwillig meldt:

 Zij die zich vrijwillig bij mij meldt stel ik voor:

1.      Betaling van mijn schade t.b.v. € 2.000,00.

2.      Betaling van € 500 aan de Diabetesvereniging Nederland en € 500 aan de Nederlandse Hartstichting.

 Voorstel aan degene die zich niet vrijwillig meldt:

1.      Met bewijs uitgeleverd worden aan de politie.

2.      Verdere publicatie aan alle media.

 

Wat brengt iemand tot het vernielen van een auto?

 In de eerste plaats domheid, dan agressie, crimineel karakter, frustratie, lafheid,  afgunst en nog veel meer.

Dan ga je denken waarom is het tegen mij gericht. Is het tegen mij gericht? Ja, daarom sluit ik baldadigheid volledig uit. Immers de auto stond geparkeerd tussen 5 andere auto’s welke niets hadden. En omdat het nu de tweede keer is dat er schade is aangebracht, weet ik dat de dader moet worden gezocht bij iemand uit mijn naaste omgeving is, zeg maar een buur.

 Waarom denk ik dat? Omdat ik met grote zekerheid kan stellen met niemand een conflict te hebben van welke inhoud dan ook.

 Daarom houd ik et bij iemand die regelmatig heeft tentoongespreid in haar gehele leven geen enkele vreugde te hebben genoten en niets aan de gemeenschap heeft kunnen toevoegen door haar eigen domheid.

 Haar frustratie is gevormd door een enorme haat aan de rijken, die het voor het zeggen hebben. Zo heeft zij meerdere malen in publiek kennis gegeven van haar denkbeeld dat een ieder die meer verdient dan een stratenmaker een dief is.

 Meerdere keren heeft zij tussen de ruitenwissers van mijn auto een briefje gestoken dat ik asociaal was omdat ik – overigens rechtmatig – op een invalidenplek stond geparkeerd terwijl zij vond dat ik niet invalide was.

 Zij noemde mijn auto een ASO-bak. Daarnaast vertelt zij aan alleman in de straat dat ik miljonair ben(was het maar zo!), hetgeen wel eens zou kunnen leiden naar ongewenste gasten bij mij thuis. Haar domheid gaat zo ver dat zij dat niet snapt wat de gevolgen van zo’n mededeling kunnen zijn, en mocht er wat met mij gebeuren dan houd ik haar bij voorbaat verantwoordelijk voor alle gevolgen.

 De eerste schade is ontstaan nadat ik in een gesprek had laten weten dat ik met een vrouwelijke kennis naar Antwerpen was geweest.

 Ik  vermoed dat zij kwaad is omdat ik nooit op haar avances ben ingegaan.

 Elke vrouw waarmede ik wel eens langs liep schetste zij als oerlelijk. Hetgeen iets zegt over haar jaloersheid.  Hetgeen ook weer iets zegt over haar staat van Alzheimer, waarvoor naar ik heb begrepen zij ook onder behandeling is bij Zorgstroom.

 De eerder genoemde agressie komt ook voort uit frustratie als zij geen enkele discussie kan winnen en dan met deuren gaat smijten.

 Haar domheid manifesteert zich door geen gebruik te maken van woonsubsidie, terwijl zij er recht op heeft. Achterdocht weerhoudt haar er van zich door anderen te laten helpen.

Direct nadat ik had vermeld dit keer geen kennis te hebben maar een vriendin, zag ik woede in haar blik en even daarna de schade aan mijn auto.

 Direct na de schade is zij opmerkelijk ontwijkend gedrag gaan vertonen.

 Ik ben er dan ook van overtuigd dat mevrouw Krasser(pseud.) de schade heeft veroorzaakt. Daarom gaat dit relaas naar de Politie.

 Politie:

De politie is inderdaad komen aanhoren waarom ik een sterke verdenking heb tegen mevr. Kras.

Mij aangehoord hebbende zijn ze ook bij mevrouw Kras(pseud.) geweest. Deze ontkent natuurlijk en wijst naar één van mijn kinderen. Voor mij weer een bewijs dat zij het heeft gedaan. Geen van mijn kinderen zal en kan het gedaan hebben. Wat zij allemaal tegen mij gezegd heeft en gedaan heeft,  kan ze nu opeens niet meer herinneren. Zo werken de nietsnutten in deze maatschappij. Zelf niet in staat of te lui om ook maar iets nuttigs voor de maatschappij te doen en jaloers te zijn op degene die dat wel kan doen. Ik walg van zulke Nederlanders.

Stom geboren en nooit wat bijgeleerd, dat vind ik van zo iemand.

Zorgstroom.

Ik heb de schade, die overigens meer dan € 2000,-- bedraagt, ook gemeld bij de manager van Hof Mondriaan, Zorgstroom. Geen enkel berichtje is er van hem gekomen. Niet dat ik nu Zorgstroom verantwoordelijk vind voor de schade, hoewel een conflict tussen deze manager en mij, aanleiding zou kunnen zijn, maar, en dat verwonderde de politie, dat er geen enkele camera aanwezig is voor een preventieve en repressieve bewaking van haar drie ingangen parkeerterreinen, vonden zij raar en niet meer van deze tijd. 

Het zou om het totale terrein aan de buitenkant te bewaken maar gaan om vier camera's, welke draadloos met elkaar en een recorder kunnen worden verbonden, voor een bedrag van € 2000,--. Had Zorgstroom naar voorbeeld van geheel Nederland al camara's geplaatst, dan had mijn schade wellicht niet voorgekomen en in ieder geval de dader aangewezen.

Als Zorstroom dit niet voor haar bewoners, personeel, bezoekers en leveranciers overheeft of niet kan betalen, zet ik toch grote vraagtekens achter het bestaande management, waarvan ik hieronder nog eenb staaltje van mismanagement plaats.

De inhoud van de volgende berichten zegt genoeg over wat zich heeft voorgedaan.

  

Een ander geval:

Mijn bericht aan Annette:

Beste Annette,

In de vorige vergaderingen heb ik vragen gesteld die niet zijn genotuleerd en daarom bewust niet zijn beantwoord.

Ik stel de vragen nu weer en verwacht nu wel de notulering ervan. Zo niet dan zal ik gebruik maken van de rechtsregels die daarvoor bestaan.

 Het wordt steeds moeilijker aan vrijwilligers te komen en te behouden. Denkt Zorgstroom over de mogelijkheid tot invoering van een vrijwilligersbijdrage?

  1. Als er hier brand ontstaat zullen er ongetwijfeld ook vrijwilligers aanwezig zijn. Denkt Zorgstroom er over om bij brandalarm-oefeningen ook de vrijwilligers daarin te betrekken?
  2. Vrijwilligers gaan vaak zonder verdere begeleiding met bewoners op stap. Denkt Zorgstroom erover  om de betreffende vrijwilligers een EHBO en/of Reanimatiecursus te laten doen, uiteraard op kosten van Zorgstroom?
  3. Zoals nu ook weer blijkt neemt de belangstelling voor dit soort bijeenkomsten af. Zou het niet verstandiger zijn om een vrijwilligers-coördinatrice of coördinator te benoemen die dichter bij de bewoners staat?
  4. De interne mobiliteit blijft een groot zorgenkind. Wanneer gaat Zorgstroom nu eindelijk eens nadenken over een tweede lift?

 Het bericht dat ik nu pas terugkreeg was:

 

Beste Eduard,

 Dat vind ik erg jammer om te horen. Je schrijft wel in de verwijtende sfeer, maar hebt geen behoefte aan een gesprek.

 Dit betreur ik.

 Je bent het niet eens met de gang van zaken vanuit de manager, zoals je weet is John Lucier ook manager van Buitenrust.

 Het verbaasd mij, dat je onderstaande mail wel naar Annette stuurt, zij is de welzijnsmedewerker van Hof Mondriaan. Terwijl je hebt aangegeven dat je in pauze zit en wacht op excuus?

 De vrijwilligersvergadering lijkt mij geen plaats om met verwijten te komen.

 Het klopt dat punt 1 niet in de notulen is gezet. Dit is niet zoals je suggereert om bepaalde redenen gebeurt.

 Dit had te maken met de omstandigheden.

Deze afspraak is gemaakt door het  MT.  Zorgstroom werkt niet met een vrijwilligersbijdrage en gaat dit in de toekomst ook niet doen.  

 Omdat ik begrijp dat je toch vrijwilliger wilt blijven, is het wel degelijk gewenst dat je met mij hierover in gesprek gaat, zodat we afspraken kunnen maken hoe we hier verder vorm aan gaan geven.

 Ik zie je dan ook graag donderdag 7 maart om 10.00 uur. Mocht je hier verder vanaf willen zien. Dan ga ik er vanuit dat je verder geen vrijwilligerswerk voor Zorgstroom wilt doen.

 Met vriendelijke groet,

Franca Beirnaert

Coördinator welzijn en vrijwilligers

Hierna volgde een strategie om mij weg te houden van de vrijwilligersvergadering.

 

Beste Franca,

 Ik kies er voor mijn vrijwilligersloopbaan bij Zorgstroom te beëindigen.

 

Beste Eduard.

 Nogmaals ik vind  het spijtig dat je niet in gesprek wilt gaan.

 Ik schrijf je hierbij uit je ontvangt nog een brief van mij.

 Met vriendelijke groet,

 

Franca Beirnaert

 

 

 

 

22. sep, 2018

 

De arrogantie van een huisarts.

Afgelopen woensdagmorgen belde ik de huisarts. Na 29 minuten in de wacht te hebben gezeten door vijf bellers die mij voor waren, vroeg ik om een verwijzing naar een cardioloog. Ik was gedurende 7 jaar na mijn hartoperatie niet meer gecontroleerd en vond het dus wel tijd dat te laten doen. De assistente zei mij dat ze het met de huisarts zou opnemen. Ik moest na drieën terug bellen. Ik belde om 15.15 uur en vernam dat ik de verwijzingsbrief vrijdag na drie uur kon komen halen. Vrijdag om 15.15 vervoegde ik mij bij de assistente van de huisarts. Na enig zoeken vertelde zij mij dat de brief niet was geschreven. Ik stond dus voor Jan met de korte achternaam. De arrogantie ten top als een huisarts zo met zijn klanten denk om te kunnen gaan. Uiteindelijk bleek dat de huisarts de brief had doorgezonden naar de specialist. Zal ik de huisarts een nota sturen voor verloren tijd? Wat denkt U?

 

 

2. aug, 2018

Problemen bij Zorgstroom

Toen ik in de PZC las dat de Gemeenten Vlissingen en Middelburg weer afstand willen nemen van Porthos om de zorgvragen weer  zelf te gaan uitvoeren moest ik even terugdenken aan de tijd dat de Gemeente Middelburg zich ook bemoeide met Zorgstroom in de persoon van M...... B....., een vrouw die veel heeft gegeven maar nog meer heeft kapot gemaakt.

Ik heb de laatste jaren niet anders gezien dan dat wat de Gemeente doet uiteindelijk mislukt. Men heeft nu eenmaal niet voldoende gekwalificeerde werknemers om dergelike bedrijfsmatige klussen uit te voeren. De goede werknemers zijn inmiddels in  het bedrijfsleven werkzaam.

Ik zal mij in mijn kommentaar op de Gemeente en Zorgstroom beperken tot de vestigingen  man van Zorgstroom, te weten, Buitenrust en Hof Mondriaan (het voormalige Rustenburg).

Ik herinner mij een tijd bij Rustenburg dat er veel anthousiaste vrijwilligers waren die de "professionals"' bij stonden. Tot grote waardering en vreugde van de bewoners. Er er liepen ook regelmatig  mensen van buiten, dat wil zeggen   naar binnen voor een kopje koffie of thee. In Buitenrust liepen de zaken wat minder goed.  Er kwamen, dat wil zeggen onvoldoende mensen van buiten naar binnen, waardoor het idee werd gevormd er een puur restaurant van te maken. Equipment en interieur werden aangepast. Er kwamen nog steeds niet voldoende  mensen uit de wijk en men zocht naar de oorzaak. Volgens zij die er geen verstand van hadden kwam toch een redelijke oplossing. Er moest een voordeur komen in plaats van de mensen om het gebouw te laten lopen. Dit werkte natuurlijk niet. Wel, de voordeur kwam er, de klanten niet.  Zonder verder te zoeken naar de echte oorzaken.

In de wandelgangen heb ik gehoord dat in feite Hof Mondriaan het centrale punt moet worden waar niet alleen de bewoners maar alle inwoners van Douwendaele terecht kunnen voor een ontmoeting en een hapje en een drankje. Hiervoor heeft de Gemeente veel geinvesteerd in de bouw van de nieuwe zaal van Hof Mondriaan. 

Maar na bijna een jaar na de opening kan men er buiten een koffie, thee of frisdrankje, geen enkel gerechtje nuttigen. Ook ontbreekt er een vaste bediening en zelfs een kassa. Weer zo'n voorbeeld van medewerkers die het wel weten en kunnen, maar geen ruimte krijgen er werkelijk iets van te maken. Het is niet te hopen dan Hof Mondriaan dezelfde weg zal afleggen als Buitenrust.

Waarom heb ik toch steeds problemen met Zorgstroom? Komt dat omdat ik goed geleide concerns heb geleid en dat ik nu constateer dat een zorg-concern in het algemeen geleid wordt door een omhooggevallen verpleegster of verpleger, die met waardering voldoende kennis heeft van zijn of haar vak, maar onvoldoende kennis heeft opgedaan over organisatie en financiën.

Ik schets nu hieronder een recent geval van mis-management bij Hof Mondriaan. 

 

28. apr, 2018

Hof Mondriaan met buitenlift en balkon, voor veilige toegang tot de twee gebouwen.