2. aug, 2018

Blog 2

Problemen bij Zorgstroom

Toen ik in de PZC las dat de Gemeenten Vlissingen en Middelburg weer afstand willen nemen van Porthos om de zorgvragen weer  zelf te gaan uitvoeren moest ik even terugdenken aan de tijd dat de Gemeente Middelburg zich ook bemoeide met Zorgstroom in de persoon van M...... B....., een vrouw die veel heeft gegeven maar nog meer heeft kapot gemaakt.

Ik heb de laatste jaren niet anders gezien dan dat wat de Gemeente doet uiteindelijk mislukt. Men heeft nu eenmaal niet voldoende gekwalificeerde werknemers om dergelike bedrijfsmatige klussen uit te voeren. De goede werknemers zijn inmiddels in  het bedrijfsleven werkzaam.

Ik zal mij in mijn kommentaar op de Gemeente en Zorgstroom beperken tot de vestigingen  man van Zorgstroom, te weten, Buitenrust en Hof Mondriaan (het voormalige Rustenburg).

Ik herinner mij een tijd bij Rustenburg dat er veel anthousiaste vrijwilligers waren die de "professionals"' bij stonden. Tot grote waardering en vreugde van de bewoners. Er er liepen ook regelmatig  mensen van buiten, dat wil zeggen   naar binnen voor een kopje koffie of thee. In Buitenrust liepen de zaken wat minder goed.  Er kwamen, dat wil zeggen onvoldoende mensen van buiten naar binnen, waardoor het idee werd gevormd er een puur restaurant van te maken. Equipment en interieur werden aangepast. Er kwamen nog steeds niet voldoende  mensen uit de wijk en men zocht naar de oorzaak. Volgens zij die er geen verstand van hadden kwam toch een redelijke oplossing. Er moest een voordeur komen in plaats van de mensen om het gebouw te laten lopen. Dit werkte natuurlijk niet. Wel, de voordeur kwam er, de klanten niet.  Zonder verder te zoeken naar de echte oorzaken.

In de wandelgangen heb ik gehoord dat in feite Hof Mondriaan het centrale punt moet worden waar niet alleen de bewoners maar alle inwoners van Douwendaele terecht kunnen voor een ontmoeting en een hapje en een drankje. Hiervoor heeft de Gemeente veel geinvesteerd in de bouw van de nieuwe zaal van Hof Mondriaan. 

Maar na bijna een jaar na de opening kan men er buiten een koffie, thee of frisdrankje, geen enkel gerechtje nuttigen. Ook ontbreekt er een vaste bediening en zelfs een kassa. Weer zo'n voorbeeld van medewerkers die het wel weten en kunnen, maar geen ruimte krijgen er werkelijk iets van te maken. Het is niet te hopen dan Hof Mondriaan dezelfde weg zal afleggen als Buitenrust.

Waarom heb ik toch steeds problemen met Zorgstroom? Komt dat omdat ik goed geleide concerns heb geleid en dat ik nu constateer dat een zorg-concern in het algemeen geleid wordt door een omhooggevallen verpleegster of verpleger, die met waardering voldoende kennis heeft van zijn of haar vak, maar onvoldoende kennis heeft opgedaan over organisatie en financiën.

Ik schets nu hieronder een recent geval van mis-management bij Hof Mondriaan.