13. jan, 2019

Blog 7

Beste heer de Smit,

 Via ons facilitair bedrijf heb ik een factuur ontvangen van enkele biljartaccessoires.

 Navraag bij de firma en bij medewerkers van Hof Mondriaan levert ons de informatie dat u die bestelling op persoonlijke titel heeft geplaatst.

Indien deze informatie correct is, wil ik u vragen deze factuur dan ook spoedig te voldoen.

 Indien deze informatie niet juist is, zie ik uw antwoord graag per mail tegemoet.

In afwachting van uw bericht zullen wij de geleverde artikelen nog niet in gebruik nemen.

 Fijne avond

en met vriendelijke groet,

 

John Lucieer

locatiemanager Buitenrust, Hof Mondriaan en Paauwenburg

 

 

Middelburg, 22 december 2018

John,

 

De laatste zin in je email: (“Tot die tijd zie ik mij genoodzaakt de mogelijkheden tot biljarten te staken”),  getuigt van mismanagement en besef je kennelijk niet dat je daarmede bewoners en relaties (de verenigingen) benadeelt,  voor eigen gelijk.  Afgezien nog van het feit dat je mij ernstig hebt beledigd. Verzachtendeomstandighedenzouden kunnen zijn dat je niet op de hoogte bent van de voorgeschiedenis en  daardoor onbewust een foute beslissing hebt genomen. Daarom nu iets over de geschiedenis van het biljart.

Geschiedenis

Wetende dat het winkelcentrum eens zou worden gesloopt moest de Gemeente op zoek naar een andere locatie voor de toen aanwezige verenigingen. Zij vond dit in Hof Mondriaan, reden waarom zij ook daar in hebben geïnvesteerd. Dus ook in de biljartfaciliteit. Toen het biljart was geïnstalleerd ontbrak het weken daarna nog aan keus, ballen, afdekzeil, alsmede schoonmaakspullen, zoals je waarschijnlijk weet nodig om het spel biljarten te kunnen spelen en onderhouden. Ik heb er toen reeds op aangedrongen dat deze attributen er toch echt moesten komen om de verenigingen en bewoners tevreden te stellen. Toen dit zelfs op herhaaldelijk aandringen van Annette Crienen niet voor elkaar kwam, ben ik boos geworden en heb zelf het benodigde aangeschaft en in bruikleen verstrekt aan Hof Mondriaan,  op de ballen na, die ik zelf had ingebracht en ook in bruikleen heb gegeven. De ballen zijn dus nog steeds van mij. Dat zijn nog steeds de ballen  waarmede wij tot nu hebben gebiljart. De vorige manager Onno heeft mij overigens alles netjes terugbetaald. De diverse verzoeken van verschillende zijden om nieuwe ballen aan te schaffen  zijn nooit gehonoreerd, Het is nu bijna twee jaar verder nadat het biljart bij is geplaatst (zonder ballen).

Organisatie

Als ik over mismanagement spreek doel ik op de volgende constateringen.

1.    Er is kennelijk geen post aanschaf en onderhoud biljart in de begroting opgenomen. Ik bereid je er al vast op voor dat over een halfjaar de stootranden moeten worden vervangen tegen een bedrag van ongeveer € 400,00.

2.    Er heeft kennelijk niemand in de organisatie bij de zijn functieomschrijving  als bijbehorende taak staan,   algemeen beheer en toezicht biljart.  Hiermede zou kunnen worden voorkomen dat zoals nu regelmatig geschied,  kinderen en zelfs kleinkinderen proberen te biljarten. Ook zou dan kunnen voorkomen dat het afdekzeil, met de verkeerde kant boven,  wordt opgevouwen en op de grond wordt gegooid. Waardoor de vervuiling met olie is ontstaan kan niet meer worden achterhaald.  Niemand van de “professionals” is of voelt zich betrokken bij het biljart, op Annette na, met alle gevolgen van dien. Overigens zet ik grote vraagtekens bij het algehele beheer van De Zaal.

 

Waardoor het mis ging

Nadat ik namens alle spelers wederom bij Annette had geklaagd over de staat van het laken,  is er vanuit de organisatie gebeld voor een afspraak met de leverancier. Van Angelina ontving  ik schriftelijk op 14 december het verzoek om op 18 december om 08.00 aanwezig te zijn,  bij eerdergenoemd bezoek. Ik werd hierdoor gedelegeerd om de zaak naar behoren af te ronden. De leverancier kwam tot de conclusie dat het laken onherstelbaar was beschadigd en aan vervanging toe was, hetgeen logischer wijze werd gedaan. Niemand van de organisatie, ook jij niet, was aanwezig. Ik werd aldus verleid in het gat te springen die jij had veroorzaakt. Nimmer heb ik mij als vaste medewerker gepositioneerd. Dat nu ook de gelegenheid er was om nu maar eens voor de eerste keer ballen te bestellen is een logisch gevolg van het falen in voorgaande twee jaren. Ik heb op verzoek gedaan wat moest worden gedaan.

Totdat jij je excuses hebt gedaan jegens mij zet ik als vrijwilliger geen stap meer in Hof Mondriaan,  na 24 december 2018.

Ik weiger te betalen door jouw falen.

Met vriendelijke groet,

 

Eduard C. de Smit

Vrijwilliger.

c.c. spelers/blog