4. dec, 2020

Blog 1

🙂 UITVAL

Donderdag 9 december  werd ik getroffen door een acute " blackout". Daar heb  ik overigens zelf niets van meegekregen. Ineens stonden er naast  een vriendin, nog enkele verzorgsters in de kamer van alles met me te doen. Ik werd verteld dat ik in de kamer vrijwel alles omgegooid had en niet wist dat  ik dat gedaan had . 

Zij hebben inmiddels ook de huisarts ingeschakeld die op zijn beurt weer allerlei specialisten heeft ingeschakeld. Vorige week donderdag heb ik in het ziekenhuis te Goes een hartkaheresatie ondergaan en een MRI scan volgt dinsdag 11 december 2020 te Vlssingen.

Ook volgen nog gesprekken met de neuroloog en vaatchirurg en diabetes verpleegkundige. Daarna volgt een gesprek met cardiologen in het ziekenhuis te Breda, ter voorbereiding van een operatie aan de hartklep. Verder nog afspraken in verschillende ziekenhuizen op 17 dec., 22 dec.; 6 jan., 18 jan., 22 jan.

Kennelijk wil men niet wachten tot 6 januari,  want 17 december moet ik mij melden in een ziekenhuis te Breda. Zij gaan dan dotteren. Dit vernam ik  per brief.

De diabetesverpleegkundige gaat op 18 december een Freestyle Libre 2 sensor aanbrengen, waardoor ik niet meer vier keer per dag moet prikken voor de bloedsuikermeter. Ik mag dus niet over belangstelling klagen.

De MRI scan, die zou worden gemaakt op 11 december 2020 ging niet door omdat ik opnieuw een blackout had. 

De opname in Breda heeft geleid tot een voorbereidend onderzoek ten behoeve van twee hartoperaties die moeten worden uitgevoerd. Dat was op 17 december 2020. Oorspronkelijk zouden ze ook al gaan dotteren. Dat is echter door "Den Haag" afgeblazen omdat er kennelijk nog geen levensbedreigende situatie was. Enerzijds een goed bericht, anderzijds is het nu ook door het onderzoek duidelijk geworden dat ik een vrijwel dichtgeslipte kransslagader heb en er een klep moet worden vervangen. Voor beide operaties sta ik nu op de wachtlijst.

Voor het geval dat ik het vergeet, wens ik al mijn lezers een negatief 2021 toe, als u begrijpt wat ik daarmee bedoel.

Inmiddels ben ik op 9 februari 2021 met succes geopereerd, dacht ik. Het heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd. In september van dit jaar werd geconstateerd dat de pompkracht van mijn hart ten opzichte van februari met de helft was afgenomen.

Mijn hartslag was vandaag, 4 oktoer 2021, 115 ten opzichte van normaal 58. Er wordt binnen een maand opnieuw een cardiovisie toegepast.