5. jan, 2021

Blog 3

VERJARING 

Meer dan twintig jaar gekweld te zijn door het feit dat je ex-vrouw middels allerlei dreigementen haar kinderen verbiedt hun vader te bezoeken, op basis van pertinente leugens, is niet langer door mij te dragen.

Ik heb mijn zoons laten weten dat als hun moeder kan bewijzen dat het waar is, dat ik bij de scheiding schulden heb achtergelaten, die zij heeft moeten betalen, ik het dubbele van dat bedrag alsnog aan haar zal uitkeren. Onder voorwaarde dat zij mij het dubbele betaalt van wat zij gedurende ons huwelijk heimelijk heeft afgeroomd en toegeeigend.

Nu ik nog steeds word achtervolgt door de leugens van mijn ex-vrouw en geen enkele andere manier meer kan bedenken hoe ik mijn  kinderen kan bereiken, om hen de waarheid te bewijzen, anders dan op deze manier, ga ik over tot aangifte van haar vele moordaanslagen op mij. Tevens doe ik aangifte van de fysieke en mentale mishandelingen, gedurende vele  jaren, op mijn kinderen, hetgeen veroorzaakte dat twee van mijn zoons op zestienjarige leeftijd uit het huis zijn  gevlucht, lang nadat ik het huis om diezelfde redenen had verlaten, nadat ik door haar in het ziekenhuis was beland. Deze daden zijn niet verjaard.