Ik ben mijn blog gestart. Zie blog 1 tot en met 6.

Ik heb nu hoofdstuk 15 van mijn biografie beeindigd en werk nu in hoofdstuk 16