Mijn blog

26. mrt, 2020

Binnen het kader van Corona heb ik mij al bijna twee weken opgesloten in mijn huis, met uitzondering van die paar keren dat ik aan de overkant van mijn huis een boodschapje ben wezen doen. Ik moet – als ik nog een tijdje leven wil – mijn best doen niet te worden besmet, omdat ik dan de kans op overleven reeds heb verspeeld, door alom kenbaar te maken dat ik niet wil worden gereanimeerd.

Ik gebruik de extra tijd die ik nu thuis ben om het huis zodanig op te schonen dat het geen belasting gaat worden voor de achterblijvers, als ik ben overleden. Daarbij werk ik dagelijks aan een financieel exel-bestand waarin weergegeven is de stand op deze dag(maand) en wat is betaald voor de komende maand. Nadeast dit overzicht werk ik ook dagelijks een kwartiertje aan mijn laatste wil met nu al 19 punten. Over mijn crematie of begrafenis behoef ik mijn geen zorgen te maken. Ik heb reeds geregeld met de Erasmus Universiteit dat mijn lichaam ter beschikking wordt gesteld van de wetenschap.

Ik hoorde van de week op de televisie een uitspraak van een wijze 104jarige vrouw: “Of je verblijf op aarde enige zin heeft gehad is af te leiden van het feit hoeveel vrienden je hebt gemaakt en behouden.”  Dan is mijn leven niet zo zinvol geweest.

Verder luister ik meer dan anders naar muziek(en speel het een beetje). Ook pak ik volgende week de motor weer.

juni 2020

Het is nu de maand juni en gelukkig lijkt het dat wij het Coronavirus enigszinds onder controle hebben. De verdere gevolgen zijn nog niet te overzien. Jammer dat de mensheid de pandemie hebben aangegrepen om tegenstellingen verder op de kaart te zetten. Ik ben zeker geen  racist, maar ben van mening dat wij wederom ons laten ophitsen door minderheden.

Wij verliezen daarbij uit het oog dat de wereld te maken heeft met belangrijker zaken. Zoals millieu en daarmede in verband staande zeestijging. Ook het feit dat er een nieuwe vorm van economie zal moeten  ontstaan waarbij het Basisinkomen voor iedereen zal moeten gelden. Daarmede worden de meeste huidige problemen, ook het racisme, uitgebannen.